Đaci iz Srpske i Federacije BiH u NP “Sutjeska” stiču nova znanja i sklapaju prijatelјstva


Na Tjentištu je danas počeo petodnevni lјetni kamp „Sutjeska 2017- dajmo šasnu budućnosti“, na kome učestvuje 180 učenika i nastavnika iz dvije fočanske i četiri osnovne škole iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na kampu, koji se uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u BiH održava drugu godinu zaredom, djeca će imati razne kreativne radionice o filmu, plesu, glumi, prikuplјaće bilјke za herbarijum i insekte za isektarijum, a biće organizovani izleti i obilazak najlјepših predjela Nacionalnog parka „Sutjeska“.
Pedagog Osnovne škole „Ustikolina“ iz opštine Foča-Ustikolina Alema Bajrović kaže da djeci ovakvi susreti i druženja mnogo znače.
„Osim zabavnih, edukativnih i sportskih sadržaja, imaćemo i interaktivne radionice o toleranciji i nenasilnom rješavanju konflikta. Djeci su svakako najzanimlјiviji izleti u prašumu Perućica, na Prijevor podno Maglića i na zelengorska jezera gdje iz konkretnih primjera uče i o prirodi, ali i istoriji i kulturi naših naroda“, rekla je Bajrovićeva.
Nastavnik istorije u OŠ „Sveti Sava“ iz Foče Bojan Davidović kaže da djeca imaju priliku da se druže sa vršnjacima iz drugih škola i da sklapaju prijatelјstva.
„Ostaju i kasnije u kontaktu, preko društvenih mreža. Ovaj kamp je odlična ideja“, naveo je Davidović.
Učitelјica Dragana Rašević iz fočanske OŠ „Veselin Masleša“ ističe da je kamp spoj lijepog i korisnog.
„Ovakve prirodne lјepote nigdje ne mogu vidjeti. Na Magliću i Zelengori prikuplјaće bilјke, koje će presovati za herbarijum, a nastavnici biologije će im pomoći da raznim hvatalјkama prikupe insekte za insektarijum, koji će ostati u Nacionalnom parku kao naš poklon suvenir“, rekla je Raševićeva.
Koordinator projekta ispred Nacionalnog parka „Sutjeska“ Mirjana Radović navela je da je međuetnički kamp model koji mogu da slijede sve škole u BiH, te da se u ovoj ustanovi nadaju da će kamp postati tradicionalan i da će iz godinu u godinu rasti.
„Cilј je da se djeca iz Republike Srpske i Federacije BiH okupe na jednom mjestu, da upoznaju Nacinalni park, da se uče toleranciji, ali i zaštiti životne sredine“, rekla je Radovićeva.
Savjetnik za obrazovanje u Ambasadi SAD u BiH Rahela Džidić kaže da sa ponosom sponzorišu ovakve kampove.
„Ove godine imako deset ovakvih kampova u BiH i namijenjeni su za uspostavlјanje veza između obrazovnih institucija i mladih lјudi, da bi što bolјe iskoristili prirodne lјepote koje imaju. Koliko je prošlogodišnji kamp bio uspješan najbolјe govori činjenica da su i ove godine svi želјeli ponovo da dođu, da su tražili više mjesta“, rekla je Džidićeva.
Ukupna vrijednost projekta je 31.535 dolara, od čega su sredstva Ambasade SAD-a 29.440, dook dio od 2.095 dolara sufinansira NP „Sutjeska“.