CONTACT

NACIONALNI PARK “SUTJESKA”

73311 Tjentište, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Direktor:  Dejan Pavlović
Telefon    +387(0)58/233-200
Fax    :     +387(0)58/233-114
Email    :  [email protected]

Centrala:
Telefon   +387(0)58/233-102
Fax    :     +387(0)58/233-114

Informacije i rezervacije:
Telefon:   +387(0)58/233-130
E-mail: [email protected]

Hotel “Mladost”
Telefon    +387(0)58/233-118
E-mail:     [email protected]

geografski_polozaj